OVDJE MOŽETE PREUZETI ČASOPIS BR. 22


Sadržaj / Table of Contents:


Interdisciplinary Approach to Literature / Interdisciplinarni pristup književnosti


Uvod
Marija Krivokapić i Svetlana Kalezić Radonjić

Literary Fiction and Sciences: the Case of the Novel
Bernard Franco

Shared Concepts in Arts and Literature
Sanna Nyqvist

Književno-znanstveni hipertekst Jasne Horvat
Andrijana Kos Lajtman

Interdisciplinarni pristup književnosti: književnost i psihologija/psihijatrija
Jasmina Ahmetagić

Antropološki i komunikološki aspekti „čitanja“ kulture  – interpretativna antropologija
Lidija Vujačić

Interdisciplinarno sagledavanje odnosa književnosti i prava na primjeru jedne grčke tragedije
Svetlana Kalezić Radonjić

Literature and Translation Studies
Jelena Pralas

The Current Relevance of Realist Discourse
Aleš Vaupotič

Muzika i književnost – zvuk riječi
Isidora Damjanović

Interart Studies of Literature and Visual Arts
Vladimir Martinovski

Književnost i arhitektura: Alesandro Bariko – Granice prostora
Slavica Stamatović Vučković

UPUTSTVO AUTORIMA
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

 

 

 

 

filoloski_fakultet

 

ffdd

nicells

njegos

ccc